Změny v zákoně o DPH

Změny v zákoně o DPH

Rádi bychom upozornili na čas ukončení výjimky v Zákoně o DPH a připomněli, jak a co je možné v BizBoxu v souvislosti s touto změnou nastavit. Více informací o novele Zákona o DPH můžete zjistit například na stránkách Finanční správy.

V BizBoxu se konkrétně jedná se o možnost nastavení změny výpočtu DPH (bez zaokrouhlení), automatického systémového danění zaokrouhlení i o rozdílné zaokrouhlování částek při využití určitých platebních metod.

Koeficienty a výpočet „shora“

Doposud byl výpočet DPH zpravidla řízen tzv. koeficienty – to znamená, že byla částka násobena určitým fixním koeficientem (pro 21, 15 a 10 %) za vzniku (výpočtu) DPH (používá se v případě, že znáte celou částku a počítáte daň).

Nově se dle Zákona o DPH zavádí výpočet „shora“.

Pokud se na vás výše uvedený zákon vztahuje a již nemůžete využívat jiné metody výpočtu, musíte zkontrolovat a změnit v nastavení své Pobočky (modul Administrace, aplikace Pobočky), kde na tabu Účetnictví vyberete v poli Metoda výpočtu daně hodnotu „Výchozí - bez zaokrouhlení výpočtu“ (místo „Podle koeficientů“, což je výpočet přes zmíněné koeficienty).

Zaokrouhlení DPH

Podle zákona již nebude možné zaokrouhlovat DPH na celé koruny. Výjimka však platí pro platby v hotovosti. Možnosti, jak vyhovět liteře zákona jsou dvě: přizpůsobit způsob zaokrouhlení celé částky platební metodě a nezaokrouhlovat u bezhotovostních plateb nebo nadále zaokrouhlovat, ale správně danit rozdíl vzniklá zaokrouhlením.

Nastavení zaokrouhlení dle platební metody

V nastavení e-shopu (modul Administrace, aplikace Nastavení e-shopu) je na tabu Účetnictví nastavení zaokrouhlení pro daný e-shop. Typicky je zde nastaveno zaokrouhlení pro všechny objednávky ve všech měnách.

Pro různé měny je možné přidat nastavení zaokrouhlení. Toto nastavení obsahuje i rozšíření o nastavení platební metody. Můžete tak nastavit, že pro celý e-shop se zaokrouhluje na 2 desetinná místa a pouze pro platbu v hotovosti dochází k zaokrouhlení na celá čísla (dialog pro toto nastavení vyvoláte tlačítkem „Přidat“ v sekci Zaokrouhlení, které se nachází ihned pod výchozím nastavením zaokrouhlení (Ceny a kalkulace)).

Změny danění zaokrouhlení

Jestliže chcete i nadále zokrouhlovat na celé Koruny pro všechny objednávky bez ohlednu na zvolenou platební metodu, je nutné zaokrouhlení zdanit. Toto udělá systém zcela automaticky v případě, že taková objednávka není hrazena hotově (platba v hotovosti a dobírka).

Pokud pracujete v celých číslech

Pokud pracujete v celých číslech, tak jste se úpravám elegantně vyhnuli. Jestliže počítáte ceny z celých čísel, tak se vás změna vlastně netýká, jelikož bude výsledná cena vždy na celé Koruny.

Závěrem

Více informací o novém zaokrouhlování můžete najít například zde https://www.behounek.eu/l/zaokrouhlovani-dph/, kde je vše přehledně shrnuto včetně ukázek.

Pokud byste měli k nastavením jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás prosím obrátit.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.