Změna sazeb DPH 2024

Změna sazeb DPH 2024

Od 1. 1. 2024 dojde ke změně sazeb DPH u některého zboží a služeb.

Hlavní změna se týká daňových kategorií 10 % a 15 % – tyto se slučují do daňové kategorie 12 %.

V BizBoxu je tedy potřeba upravit nastavení daní. Jak funguje nastavení daní v BizBoxu si můžete přečíst v nápovědě.

Jak upravit nastavení výše daně

Nejjednodušším způsobem, jak upravit nastavení výše daně z 10 na 12 % a z 15 na 12 %, je úprava daňové sazby v aplikaci Daňové sazby v modulu Administrace.

Zde si stačí najít daňové sazby 10 % a 15 % a upravit jim sazbu shodně na 12 %.

Tím dosáhnete toto, že všechny produkty, které měly doposud daňovou sazbu 10 či 15 %, budou mít nově sazbu 12 %

Pokud používáte export do Pohody, je potřeba upravit i účetní identifikaci (místo third u 10% daně použít taktéž low).

Úprava nastavení nulové daně pro prodej do zahraničí

Pokud prodáváte do zahraničí, je potřeba totožně upravit i nastavení daní pro plátce daně. Typicky mají tyto daňové sazby v názvu Plátce daně, Nulová sazba a podobně. Zde je opět třeba sazbu daně pro 10% a 15% daň upravit. Sazba je zde uvedena jako 0 % a v poli Původní sazba je uvedeno 10 či 15 %. Opět je potřeba upravit na 12:

Tímto dosáhnete toho, že všechny produkty, které měly daňové sazby 10 a 15 %, budou mít nově 12 %.

Nastavení Produktových daňových kategorií

V aplikaci Produktové daňové kategorie v modulu Administrace najdete daňové kategorie, které přiřazujete k produktům – často mají názvy 10 % a 15 %. Pokud půjdete do ceníku, uvidíte tyto produktové daňové katerogie nastavené u produktů.

Jedná se však pouze o označení této daně, nikoliv o její hodnotu – tu jsme upravili v předchozím kroku.

A aplikaci Produktové daňové kategorie si tedy můžete kategorii 10 % nebo kategorii 15 % přejmenovat na 12 % (případně třeba na Snížená daň). Pro potřeby našeho návodu řekněme, že přejmenujete 15% daň na Snížená daň.

Automatizovaný import produktů

Jestliže máte nastavený automatizovaný import cen, je potřeba v aplikaci Produktové daňové kategorie upravit interní název pro Sníženou daň, kterou jsme nastavili výše – typicky se pro určení daňové kategorie používá číselný identifikátor daně – tedy je potřeba této Snížené dani nastavit interní název jako 12.

Úprava v ceníku

Následně přejdete do ceníku (v modulu Ceny). Zde si v detailu ceníku na tabu Produkty můžete ve sloupci Produktová daňová kategorie vyfiltrovat všechny produkty s daňovou sazbou 10 %, 15 % či s nově přejmenovanou sazbou Snížená daň. Vyfiltrujte si tedy produkty, které mají daň 10 % (to je ta daňová sazba, kterou jsme nepřejmenovali).

Produktům, které mají nastavenou produktovou daňovou kategorii 10 % (protože 15 % jsme přejmenovali na Snížená daň), pomocí hromadných úprav změníte Produktovou daňovou kategorii také na Snížená daň.

Všechny vyfiltrované produkty si označíte a kliknete na tlačítko Hromadné úpravy a vyberete možnost Změnit daňovou kategorii:

Tím dosáhnete toto, že jsou nyní všechny produkty v daňové kategorii 21 nebo 12 % (Základní nebo Snížená daň). Dále tedy stačí, když produkty upravíte dle toho, do které daňové katergorie dle novely zákona spadají – zda tedy 12 % (Snížená daň) nebo 21 %.

Následně si můžete přegenerovat ceny, zkontrolovat si vše v náhledu webu a následně projekt 1. 1. 2024 schválit (pokud byste projekt schválili dříve, změny by se promítly na web ještě před zahájením platnosti novely).

Pokud potřebujete s nastavením pomoci, neváhejte se na nás prosím obrátit pomocí helpdesku.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.