Změny v cookie liště od 1. 1. 2022

Změny v cookie liště od 1. 1. 2022

Rádi bychom Vás informovali o novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která od 1. 1. 2022 přináší povinnost ukládat na webu cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků.

Je tedy potřeba upravit weby tak, aby odpovídaly nové legislativě. Pokud se s tím nechcete trápit, neváhejte nám napsat na support@bizboxlive.com a zařídíme to za vás.

Samozřejmě existují i různé externí nástroje, které je možné pro řešení těchto změn použít – například CookieBot.

Pokud si však chcete web upravit sami, připravili jsme pro vás jednotlivé šablony a přehledný návod, jak změny zapracovat.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, pomocí kterých je možné vyhodnocovat chování návštěvníků na webu. Při procházení stránek a práci s nimi se tyto cookies ukládají do prohlížeče. Díky nim tak může provozovatel webu získávat a sbírat data o chování návštěvníků na webu.

Existují různé typy cookies, respektive jejich klasifikace. Obecně se používá rozdělení na funkční, marketingové, analytické a preferenční.

Co se mění?

Nyní mohlo docházet k automatickému ukládání cookies dle principu „opt-out“ – to znamená, že bylo možné cookies ukládat a „zabránit“ v tom mohl až aktivní nesouhlas návštěvníka stránek.

Od 1. 1. 2022 k tomu ale bude potřeba výslovný a informovaný souhlas návštěvníka webu. Po jeho příchodu na web je tedy potřeba mu nabídnout, které informace o něm mohou být sbírány. Návštěvník si pak může vybrat, jaké informace poskytne. Pokud si nezvolí nic, bude možné shromažďovat jen funkční cookies, které jsou potřeba k tomu, aby stránky fungovaly (například process nákupu, pokud se jedná o e-shop).

Typy cookies

Existují různé typy cookies, přidržíme se rozdělení na funkční, marketingové, analytické a preferenční.

Funkční jsou potřeba pro správné fungování systému, v BizBoxu ukládáme ale minimum cookies a s nikým je nesdílíme. Tyto cookies jsou zcela v souladu s legislativou a používat je musíme.

Použití dalších cookies je složitější, vždy je třeba získat souhlas. Preferenční cookies, například pro uložení vybraného jazyka, se ale reálně v BizBoxu nepoužívají. Buď jsou součástí funkčních cookies, nebo používáme pro uložení podobných informací jiné způsoby.

Zbylé skupiny cookies jsou ale obvykle důležité. Analytické (či statistické) jsou takové, které se používají k základnímu měření chování návštěvníka (například Google Analytics) a marketingové jsou takové, které se používají pro účely dalšího prodeje a propagace (například retargeting, AdWords a podobně). Bez těchto cookies nebudete vědět, nebo omezeně, co se na webu děje a nebude možné používat řadu marketingových nástrojů a systémů.

Jak postupovat v BizBoxu?

BizBox bohužel není krabicový systém a implementace v jednotlivých projektech se může lišit. Zároveň nemůžeme obecně říci, co s jakými daty ve skutečnosti děláte, případně, jak nahlížíte na danou legislativou optikou vašich projektů. Není tedy našim záměrem nabídnout unifikované řešení, naopak jsme připravili možnost, abyste si cookie a jednotlivé související nástroje (skripty) klasifikovali sami.

Níže přikládáme postupný návod, pomocí kterého si můžete nové odsouhlasení cookies nastavit.

Založení souhlasů

Jako první je potřeba založit Souhlasy v aplikaci Souhlasy v modulu Administrace https://bizboxadmin.com/administration#adminConsents.

Zde si založíte 3 (případně 4, pokud používáte i preferenční cookies) souhlasy tak, jak vidíte na screenu níže. Je důležité, abyste zachovali interní názvy jednotlivých souhlasů, jelikož se s nimi dále v šablonách pracuje. Na každou skupinu cookies přichází nadefinovat jeden souhlas. Vždy se jedná o checkbox, pro funkční cookies je povinný (a jako výchozí zaškrtnutý), pro ostatní je volitelný.

Jednotlivé souhlasy by také měli obsahovat texty pro návštěvníky stránek. Například takto:

Funkční

Interní název: cookie-functions

Text souhlasu: Funkční cookies

Vysvětlení: Bez funkčních cookies nebude web fungovat. Jsou to technická data, která umožňují zapamatování si nákupu v košíku, nebo přihlášení. Neobsahují žádné informace, které bychom dále zpracovávali. Proto jsou tato cookies vždy zapnutá.

Typ formulářového prvku: Povinný checkbox

Zaškrnout: ANO

Statistické

Interní název: cookie-statistics

Text souhlasu: Statistické cookies

Vysvětlení: Statistické cookies využíváme za účelem pochopení chování zákazníků na stránkách, jejich zvyky a postup při nákupu. Výsledky jsou důležité pro nás i pro Vás, protože nám pomáhají zlepšovat naše stránky.

Typ formulářového prvku: Volitelný checkbox

Zaškrnout: NE

Marketingové

Interní název: cookie-marketing

Text souhlasu: Marketingové cookies

Vysvětlení: Marketingové cookies jsou používány pro marketingové účely a zobrazení reklamy. Díky nim Vám můžeme zobrazit reklamu, která je pro Vás zajímavá a hodnotná.

Typ formulářového prvku: Volitelný checkbox

Zaškrnout: NE

Šablona pro Cookie lištu

Jakmile máte založeny souhlasy, je potřeba jít do Editoru webu. Zde kliknete na záložku Nástroje a nastavení (vlevo nahoře) a následně v menu spustíte aplikaci Šablony webů. Zde si založíte novou Webovou šablonu, která bude mít název „Dialog Cookies“ a interní název „dialog-cookies“. Interní název je opět důležitý, jelikož se s ním pracuje dále v šabloně. Dále vyberte výchozí kulturu (typicky „cz-cs“), šablonu uložte, zavřete a znovu otevřete.

Obsah této šablony si prosím stáhněte a vložte jej do této nové šablony. Soubor otevřete v Poznámkovém bloku a jeho obsah zkopírujte do šablony v BizBoxu (neotvírejte jej v prohlížeči nebo v aplikaci MS Word, odtud nejde obsah správně zkopírovat).

CSS a JS soubory

Kromě šablony je potřeba jít do Správce souborů https://bizboxadmin.com/file-manager, kde je potřeba vstoupit do kořenového adresáře „web“ (pokud neexistuje, tak jej založte). V něm by měly být další adresáře „css“ a „js“. Pokud neexistují, tak je opět založte.

Do „css“ adresáře pak nahrajte soubor bb-cookies.css (stáhnete jej kliknutím na název souboru) a do adresáře „js“ nahrajte soubor bb-cookies.js (stáhněte kliknutím na název souboru).

Pokud si pak JS soubor bb-cookies.js otevřete (což nemusíte, pokud nechcete v nastavení nic měnit), najdete zde parametry:

BBCookies.daysToNewDialogOK = 90;

BBCookies.daysToNewDialogKO = 30;

Jedná se o počet dní, kdy se lišta se souhlasem objeví znovu. Pokud návštěvník souhlasí, objeví se za 365 dní; pokud nesouhlasí, objeví se za 60 dní. Tato čísla můžete v případě potřeby upravit.

Dále zde najdete parametr BBCookies.historyCookieNoticeName = 'cookie-notice' – „cookie-notice“ je interní název původní lišty s cookies souhlasem. Pokud již návštěvník souhlas uložen má, tak se mu tento nově vytvořený nezobrazí a bere se již jako odsouhlasený. Pokud chcete, aby se tato volba nezohledňovala, nastavte BBCookies.historyCookieNoticeName = ''

Úpravy v hlavní šabloně

Nyní je potřeba jít do hlavní šablony webu. Tam se dostanete opět z Editoru webu, kde půjdete do aplikace Hlavní nastavení webu a kliknete na ikonku tužtičky vedle pole Šablona webu. Tím se vám hlavní šablona otevře k editaci.

Sem musíte vložit kód pro zavolání toho JS souboru, který jsme v předchozím kroku vložili do Správce souborů. To uděláte pomocí následujícího kódu:

<script src="{{ getFileLink( '/web/js/bb-cookies.js' ) }}"></script>

Tento kód musíte vložit před ostatní skripty (javascript - element script), které v šabloně jsou. Například jej můžete dát hned jako první věc do elementu <head>.

Dále je potřeba smazat původní cookie lištu. To je „div“ s ID „cookie-notice“. Ten prostě celý smažete, nebo zakomentujete. V šabloně vypadá takto (tedy smažete celý ten kód, který vidíte na screenu):

Úprava jednotlivých skriptů

V kódu vašich stránek jsou umístěny různé skripty jako například skripty Google analytics, sktipty AdWords či skripty Skliku. Ty je nyní potřeba upravit tak, aby se nespouštěly samy, ale pouze v případě, že mají uděleno povolení.

Nejprve je potřeba skript zablokovat – jako typ skriptu tedy vždy uvedete <script type="javascript/blocked":

To zajistí, že prohlížeč sám daný skript nespustí. A dále určíte, o jaký typ skriptu, respektive skupinu cookies a souhlasu, se jedná. Obecně nevíme, co je obsahem kterého skriptu, který se na webu zobrazuje. Proto je potřeba doplnit typ. Například tedy data-cookie-group="cookie-statistics". Místo „-statistics“ může být „-functions“ nebo „-marketing“. Jsou to ty interní názvy souhlasů, které jsme nastavovali v první části. Tím dojde k tomu, že udělí-li zákazník souhlas s cookie dané skupiny, systém ví, že má dané skripty spustit.

Jednotlivé skripty, které pracují s cookies, najdete především v Editoru webu v aplikaci Šablony webu v šabloně s interním názvem „system-tracking“, „system-tracking-and-apps“ nebo obdobně. Případně, zejména u starších projektů, mohou být umístěny v hlavní šabloně webu.

<script type="javascript/blocked" data-cookie-group="cookie-statistics">
<script type="javascript/blocked" data-cookie-group="cookie-functions">
<script type="javascript/blocked" data-cookie-group="cookie-marketing">

Jak na úpravu kódu bez vypnutí celého skriptu?

Jinou možností, jak přizpůsobit chování systému dle souhlasu uživatelů je přímo upravit jednotlivé kódy dle dokumentace.

Například je možné využít parametrů pro Google analytics, Google tag manager či Sklik a parametry nastavovat na základě proměnných.

V takovém případě je možné zjistit, zda uživatel odsouhlasil použití marketingu na základě identifikátoru souhlasu. Informaci o souhlasu je možné získat z BBCookies.userPreferences.confirmedCookieGroups[ sysidConsent ] , kde sysidConsent je interní název souhlasu. Například:

consent: BBCookies.userPreferences.confirmedCookieGroups[ 'cookie-marketing' ] ? 1 : 0

nebo:

ad_storage= BBCookies.userPreferences.confirmedCookieGroups[ 'cookie-marketing' ] ? 'granted' : 'denied'

Tímto způsobem je možné využít i možnost, kdy nevypnete jednotlivé skripty, ale uzpůsobíte je podle odpovídající dokumentace.

Odvolání souhlasů

Odvolání souhlasů je možné velmi jednoduše. Zákanízkovi nabídnete možnost zobrazení dialogu znovu, takže si cookies bude moci přenastavit. Stačí například do patičky umístit následující kód:

<a href="#" onclick="BBCookies.showDialog(); return false;">Nastavte si cookies</a>

Shrnutí

Je tedy potřeba přidat souhlasy, založit šablonu cookies-dialog a vložit do ní přiložený soubor, nahrát na správné místo ve Správci souborů přiložené CSS a JS soubory, oskázat JS soubor v hlavní šabloně (a smazat původní cookies lištu) a označit jednotlivé skripty dle jejich typu.

Vzhledem k tomu, že je BizBox velmi přizpůsobitelný, tak je ponecháno na nastavení uživatele, jakým způsobem se mají cookies zpracovávat.

Ukázku, jak může nová lišta vypadat, můžete najít třeba na našem webu bizbox.cz.

Doporučujeme ale tyto změny realizovat až poté, co proběhnou vánoční nákupy a to zejména, pokud používáte nějaké marketingové nástroje, jelikož se předpokládá, že může dojít k poklesu množství souhlasů, které jsou návštěvníky udělené. Může se tedy stát, že dojde k poklesu prodejů – typický příklad je při použití remarketingu, ke kterému nebude návštěvníkem udělen souhlas.

Potřebujete pomoci?

Pokud s implementací změn potřebujete jakoukoliv pomoc, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu support@bizboxlive.com.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.