Směrnice EU o ochraně spotřebitele

Směrnice EU o ochraně spotřebitele

Rádi bychom vám popřáli úspěšný nový rok. Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že se tento rok co nejvíce vydaří. 

Hned na jeho začátku nás čeká důležitá změna. Od 6. 1. začínají platit nová legislativní pravidla vycházející ze směrnice EU o ochraně spotřebitele (zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Změny se týkají B2C e-shopů, výjimky mají jen například e-shopy s rychle se kazícím zbožím. 

V rámci této novely jsou z hlediska úpravy e-shopu důležité především tři věci – plné a jasné informování zákazníka při uzavírání objednávky (označení tlačítka – proto je novela označována jako tlačítková), způsob označení a výpočtu slevy a ověřování recenzí, které na webu zobrazujete. 

Transparentnost objednávkového procesu 

Tato novela je často označována také jako „Tlačítková novela“. A to proto, že se mimo jiné týká tlačítka, kterým zákazník na e-shopu odesílá objednávku, respektive informací, které potvrzuje. 

Nyní je obvyklé, že je na tlačítku napsáno například „Objednat“. Nově se mění chápání objednávky v závazný akt, kde zákazník souhlasí s platbou. A toto musí reflektovat tlačítko, kterým se objednávka odesílá – zákazníkovi musí být jasné, že činí takovýto úkon a potvrzuje, že hodlá zaplatit (a to i třeba dobírku).

Nově by na tlačítku tedy mělo být uvedeno něco ve smyslu „Objednávka zavazující k platbě“. Možná je i odlišná formulace, ale musí z ní být zřejmé, že se kliknutím na tlačítko zákazník zavazuje zaplatit kupní cenu (např. Kupte nyní, Souhlasím s nákupem a platbou).  

Dále je vhodné zákazníka informovat i o tom, jak bude objednávka zpracována, máte povinnost doručit zboží do datumu, který zákazníkovi uvádíte, nebo do 30 dnů. Dále byste měli zákazníkovi doručit obchodní podmínky například jako PDF nebo odkaz. Společným jmenovatelem je transparentnost celého procesu. Pro většinu zavedených e-shopů se jedná o věci samozřejmé, přibývá ovšem možnost postihu ze strany České obchodní inspekce, pokud by docházelo k rozporům.

Úprava v BizBoxu 

Text na tlačítku si můžete snadno upravit tak, jak potřebujete. Přejdete do Editoru webu (sem se přepnete z Dashboardu ze sekce Weby pomocí ikony tužtičky zcela vlevo u webu, který chcete upravit). 

V Editoru webu v levé části vidíte jednotlivé stránky, ze kterých se web skládá. Zde si otevřete stránku Košík – shrnutí (tato stránka může mít odlišný název, záleží na vašem projektu) a najdete zde současný text, který na tlačítku máte. Například „Objednat“ či „Odeslat objednávku“. Tento text bude téměř na konci stránky a stačí jej přepsat na nový text tlačítka. Pokud máte vícejazyčný web, je potřeba zkontrolovat a upravit i překlady. Na provedené změny se můžete podívat v Náhledu (tlačítko v panelu nástrojů) a následně schválit projekt. 

Pokud pracujete se Souhlasy, můžete také v modulu Administrace a v aplikaci Souhlasy upravit souhlas, který se před odesláním objednávky zobrazuje (typicky je to souhlas s obchodními podmínkami). Do něj můžete informace o povinnosti platby také doplnit. 

Práce se slevami 

Druhá část se týká úpravy práce se zobrazením slev na e-shopu. O tomto tématu již bylo napsáno hodně (doporučujeme například článek Až vám poslanci na podzim zruší slevy); v krátkosti tedy pouze shrneme, že e-shopům nastává povinnost vypočítávat slevu z minimální ceny, za kterou se produkt prodával na posledních 30 dní (před okamžikem zlevnění). 

Směrnice se týká pouze koncových zákazníků. Nedotkne se tedy zákazníků, kteří mají přiřazen nějaký partnerský klub (to se v tomto případě bere jako individuální cenotvorba).

Pokud se slevami pracujete v duchu novely a čas od času pomocí slevových ceníku provedete slevové akce, pak na webu nepotřebujete nic dělat, systém bude pracovat stále stejně. Při takovém postupu již s největší pravděpodobností vyhovíte předpisům. Pokud děláte slevové akce častěji, bude třeba kontrolovat v naší nové aplikaci ceny, připadně zajistit změny přímo na webu.

Nezapomeňte, nikdo vám nepředepisuje za jakou cenu a kdy prodávat, pouze je třeba kontrolovat, abyste za slevové nevydávali ceny, které faktickou slevou nejsou.

Cílem novely je, aby produkty byly označeny slevou pouze v případě, kdy je finální cena pro zákazníka opravu nižší než cena, za kterou e-shop běžně prodává. Proto je třeba se slevami pracovat s rozumem a v podstatě krátkodobě.

Pamatujte, první, co byste měli udělat, před implementací změn na vašem e-shopu je, že si rozmyslíte, jak budete se slevami pracovat, případně, jak se obejdete bez klasického označovaní slev, i to je varianta.

Zobrazení ceny za posledních 30 dní 

V BizBoxu jsme připravili nástroj, který vám v administraci zobrazí historii cenu produktu za vybrané období

Pokud si v administraci zobrazíte detail produktu a půjdete na tab Ceny, najdete v panelu nástrojů pro tento tab tlačítko Historie cen. Po kliku na něj se zobrazí nové okno, ve kterém si nadefinujete, kterou cenu chcete zobrazit (je potřeba zadat měnu, zónu, daňovou kategorii zákazníka a pobočku, která prodej realizovala) a také časové období (jako výchozí je nastaveno 30 dní). 

Po výběru konkrétních hodnot se zobrazí tabulka s jednotlivými cenami, za které se produkt za nastavené období prodával. Zároveň vidíte, zda je uvedená cena již slevou, či nikoliv. 

Totožné tlačítko Historie cen najdete i v detailu ceníku na tabu Produkty. 

Parametry v šabloně 

Ano, jde to i jinak, ale řešení není pro každého. Objevují se návrhy, které zobrazování slev na webu ruší úplně a pracují s faktem, že řada uživatelů označení slev ignoruje a srovnává vždy finální cenu a to oproti konkurenci například v cenových srovnavačích nebo přímo na konkurenčních webech. Krok je však třeba zvážit a například zkonzultovat se svými marketingovými specialisty.

Případně je variantou slevy dále používat, ale nevyčíslovat, produkty označovat třeba tagem „výhodná cena“ nebo „akce“ a podobně. Některé slevy lze nahradit slevovými kódy jen nad vybranými produkty a distribucí těchto kódů a podobně. Ale to se vracíme k tomu, co je třeba. Je třeba na začátku zvážit, jak s cenami a poklesy vhodně pracovat.

Do šablon jsme přidali dva nové parametry, se kterými je možné na webu pracovat: 

  • priceHistory.priceBeforeSale.basePrice – základní cena produktu před slevou (vypočtena za posledních 30 dní).
  • priceHistory.priceBeforeSale.saleRate – procento slevy ze základní ceny vztažené k aktuální prodejní ceně).

Ceny produktů se v BizBoxu archivují každý den počínaje 12. 12. 2022, kdy došlo k vydání nové funkcionality. Před tímto datem tedy nejsou historické ceny dostupné.  

Na webu je tedy potřeba upravit zobrazení původní ceny před slevou. V šablonách se nyní vyskytují parametry product.basePrice.priceWithoutSale a product.price.saleRate. Tyto je potřeba nahradit těmi výše uvedenými. Typicky se s těmito parametry pracuje v makrech – v Editoru webu v aplikaci Šablony webů stačí upravit šablonu s názvem „Systém – makra“ a dané parametry upravit.

U některých projektů je možné, že je zobrazení ceny realizováno přímo v produktovém katalogu (a nikoliv pomocí šablony Makra). V takovém případě je potřeba parametry upravit přímo zde.

Recenze 

Pokud na svém webu zobrazujete recenze, musí být tyto recenze od reálných zákazníků. Máte povinnost uvádět pouze takovéto recenze a zároveň musíte uvádět, například v informacích o vašem e-shopu či obchodních podmínkách, jak recenze ověřujete, že jsou opravdu reálné. Protože vám standardně BizBox umožňuje na webu zobrazovat recenze z Heureky nebo mohou recenzi psát nakupující, je zajištěno, že jiné recenze na e-shopu nebudou. Pozor si musíte dát, pokud recenze vznikají jiným způsobem

Neváhejte se na nás obrátit 

Pokud byste potřebovali s čímkoliv poradit nebo některé změny realizovat z naší strany, neváhejte nám napsat na e-mail support@bizboxlive.com

Protože úpravy mohou být, pokud si nespravujete šablony, složitější, dejte nám vědět, provedeme změny za Vás. Důležité je ovšem, abyste měli rozmyšlené, jak se slevami budete dlouhodobě pracovat.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.