Produktové feedy a mapování kategorií

Produktové feedy a mapování kategorií

Pokud využíváte produktové feedy (Heureka, Zboží, Google, Amazon a další), jistě oceníte novou funkci, kterou jsme pro vás připravili. Jde o mapování kategorií!

Nově lze nastavit, jaká kategorie na vašem e-shopu odpovídá určité kategorii v daném externím kanálu (= Heureka, Zboží, Google, Amazon, …). Pokud vám nestačí nastavení pro kategorii, můžete namapovat i jednotlivé produkty. A pokud je málo i toto, můžete nastavit přímo pro konkrétní variantu, do které kategorie v externím kanálu patří.

Jak začít?

Nejdřív musíte vstoupit do aplikace Produkty, označit konkrétní produkt a kliknout na tlačítko Externí mapování. Objeví se nové okno se správou mapování. Kliknete na Přidat a zde vytvoříte nový externí mapovací kanál pomocí zeleného plus.

Zadejte název, interní název (oba se používají jen v BizBoxu a zákazník je nikde nevidí; interní název je poté důležité znát v kódu samotného feedu, viz níže), kanál (čí kategorie chcete namapovat – externí služba, tedy Heureka, Zboží, …) a pro který jazyk. Nastavení přidejte. Předvybere se vám v následujícím okně.

Zde vidíte další políčka:

 • Název je název pro daný produkt, pro který nastavení přidáváte. Typicky se používá v případě, kdy chcete na Heureku posílat jiný název produktu, než jaký máte v BizBoxu. Pokud název produktu měnit nechcete, nechte pole prázdné. Stejně se nastavuje i Krátký popis. U základních produktů platí, pokud není varianta nastavena odlišně (případně nemá varianta produktu nastavenou vlastní produktovou kategorii), Krátký popis i Kategorii zdědí všechny varianty.
 • Kategorie kanálu slouží k výběru konkrétní kategorie, do které má produkt patřit. V nabídce jsou kategorie z kanálu, který jste vybrali v předchozím kroku.

Párování celých kategorií

Samozřejmě je téměř nemožné takto ručně napárovat každý produkt. Proto jsme přidali párování celých kategorií.

Na to použijete aplikaci Strom kategorií. Zde označíte konkrétní kategorii a kliknete na tlačítko Externí mapování. Otevře se nové okno a vy zde pro externí kanály vyberete kategorie, do kterých produkty v daném externím kanálu paří. Nastavení uložte.

Jak to funguje v praxi

Je to snadné, stačí si pamatovat následující:

 1. Pokud chcete produkty s externím kanálem párovat, vždy musíte založit na konkrétním produktu uživatelské mapování pro daný kanál. Toto uděláte jen jednou a pak už můžete produkty opustit a pracovat jen v kategoriích.
 2. Pokud není na produktu párování nastaveno, BizBox se podívá, zda je mapování pro daný externí kanál nastaveno na kategorii, do které produkt patří. Pokud ano, toto mapování se použije.

V praxi to tedy znamená, že vám stačí, když si založíte na jednom produktu uživatelské mapování z bodu jedna a poté prostě jen párujete kategorie.

Pro pokročilé: detailnější nastavení pro základní produkty a jejich varianty

Do hry nyní vtáhneme základní produkty a jejich varianty. Jak u základního produktu, tak i u jeho jednotlivých variant můžete kategorii externího kanálu nastavit.

Platí:

 • Konkrétní varianta má nastavenou vlastní produktovou kategorii. V takovém případě nastavení mapování v rámci externího kanálu na základním produktu vůbec do hry nevstupuje:
  • Pokud varianta namapovanou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se ve feedu tato.
  • Pokud varianta nemá namapovanou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se externí mapování, které je nastavené na produktové kategorii, do které je varianta přiřazena.
 • Konkrétní varianta nemá nastavenou vlastní produktovou kategorii a tato se tedy bere ze základního produktu:
  • Pokud varianta namapovanou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se ve feedu tato.
  • Pokud varianta nemá namapovanou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se ve feedu ta kategorie externího kanálu, kterou má nastavenou základní produkt. Pokud základní produkt žádnou kategorii nastavenou nemá, použije se nastavení pro externí kanál, které je nastavené u produktové kategorie, do které základní produkt spadá.
 • Nechci nic nastavovat pro konkrétní varianty, vystačím si se základním produktem:
  • Pokud základní produkt nastavenou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se ve feedu tato. Rovněž bude použita pro všechny varianty (dle informací výše).
  • Pokud základní produkt nemá nastavenou vlastní kategorii pro externí kanál, použije se ve feedu kategorie pro externí kanál, která je nastavená u produktové kategorie, do které základní produkt patří.

Vyplníte-li u základního produktu Krátký popisek, bude tento použit i pro všechny varianty. Pokud ho chcete pro nějakou variantu změnit, jednoduše ho pro ni změníte (nastavíte jej na detailu dané varianty). Jinak je tomu u Názvu, ten se, pokud je u základního produktu vyplněn, nikdy na variantu nedědí.

Úprava feedu

Předpokládáme, že nyní již máte všechny produkty a kategorie napárované. Dalším krokem je úprava feedu. V jeho šabloně (kterou najdete v Editoru webu v aplikaci Produktové feedy) je u produktu dostupný klíč mapping.

Pod tímto klíčem, kterým je interní název vašeho uživatelského mapování, je dostupná tato struktura:

 • Name – Název produktu pro externí zdroj. V šabloně ho můžete využít a posílat jej místo názvu produktu, pakliže chcete mít ve feedu produkt pojmenovaný jinak, než jak je tomu v BizBoxu.
 • shortDescription – krátký popisek produktu; pokud není nastaven na variantě, přebírá se automaticky ze základního produktu (platí pouze pro základní produkty).
 • category – konkrétní kategorie z mapování.
  • externalId – ID kategorie v externím systému.
  • externalName – název kategorie v externím systému. Typicky to, co vypisujete v XML značce pro kategorii, do které produkt spadá.
BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.