Prodej do zahraničí: Jiný trh, jiný mrav

Prodej do zahraničí: Jiný trh, jiný mrav

V předchozích dílech našeho miniseriálu jsme si zvolili cílovou zemi (či země), do kterých chceme rozšířit svoji působnost. Také jsme analyzovali a vybrali ty správné platební i doručovací metody, takže máme zajištěno, že budoucí zákazníci za své zboží pohodlně zaplatí a bez problémů jej také dostanou.

  1. Jak si vybrat tu správnou zemi?
  2. Jak si poradit s platbami a dopravou?
  3. Jiný trh, jiný mrav
  4. Spuštění e-shopu schopného prodávat do zahraničí
  5. Marketing

Největším problémem, se kterým se při prodeji do zahraničí setkáváme, je neznalost prostředí (trhu) státu, do kterého chcete prodávat. Jedním z faktorů, které toto prostředí ovlivňuje, je legislativa. Ta omezuje, určuje a upravuje podmínky, za kterých zahraniční zákazník nakupuje z České republiky. Legislativa řídí danění, fakturace, účetnictví obecně a dále třeba i cenotvorbu nebo možnosti nabídky.

Na co si dát pozor? Daně a clo!

Obecně lze říci, že hlavním problémem při prodeji do zahraničí nejsou daně, ale celní poplatky (clo), které se mohou platit jak při výstupu zboží ze země (tedy clo placené v ČR), tak i při jeho vstupu do země cílové. Jelikož se však jedná o velmi složitý a neefektivní proces, vznikly určité mezinárodní dohody, které celní poplatky odbouraly. Z nejrůznějších ekonomických i jiných důvodů však nutnost poplatku za vstup na cizí trh zůstává ve formě daní, které je nutno při prodeji do zahraničí odvádět.

Typickým příkladem je Evropská unie nebo jiné zóny volného obchodu. Pokud tedy prodáváte ze země EU do jiné země EU, bude nutné zaplatit daň. Pokud budete prodávat ze země EU například do Japonska, budete platit clo (a možná i daň, což již záleží na konkrétní zemi), jelikož tyto dvě země nepatří do jedné zóny volného obchodu.

Jak se odvádějí daně?

Následující informace popisují případy, kdy prodáváte z České republiky do zahraničí. Česká republika je členem Evropské unie, což může prodej do zahraničí (především do dalších členských států) značně ovlivňovat.

V případě, že prodáváte do nečlenské země Evropské unie, neúčtujete daň z přidané hodnoty nikdy. Jedná se totiž o vývoz zboží, což je plnění od daně osvobozené. Zároveň s tím ale vzniká nutnost celního odbavení. Výsledná částka, kterou musíte za proclení zaplatit, se řídí celním sazebníkem.

Uvnitř Evropské unie se opět účtuje nulová daň: jako prodejce do zahraničí jste plátcem DPH a budete patrně na konci každého měsíce (případně čtvrtletně) dodávat státu výkaz svých prodejů a nákupů. V součtu těchto položek pak musíte daň doplatit, nebo ji naopak stát vrátí vám.

Problém je, že v případě mezinárodních obchodů neexistuje jednotná instituce, která by zajišťovala řešení těchto finančních toků. Z toho důvodu se mezistátně daň neúčtuje, ale platí povinnost, že obě strany musí svému finančnímu úřadu nahlásit souhrnné prodeje a nákupy ze zahraničí (co bylo vyvezeno a co bylo přivezeno z jiné země Evropské unie). Ministerstva financí (a jejich aparáty) si pak tyto částky vzájemně vyúčtují. Výhoda je, že se tedy nemusíte starat o daně, ale pouze správně nahlašovat onu výměnu zboží.

Předchozí odstavce však platí pro případy, kdy prodáváte právnickým osobám (B2B). Pokud prodáváte spotřebitelům, musíte DPH odvádět. Opět to ale není tak snadné, jelikož pro některé typy zboží existují u DPH výjimky.

Čím se tedy řídí podmínky prodeje?

Je to poměrně jednoduché. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, musíte rozlišovat, do jaké cílové země a komu prodáváte:

  • EU + B2B prodej – pokud budete prodávat jiné firmě, která je součástí Evropské unie, prakticky neexistuje legislativa, jež by tento vztah ovlivňovala. Záleží pouze na dohodě mezi vámi (prodejcem) a jinou firmou (kupujícím). To, co si společně odsouhlasíte v rámci obchodních podmínek, bude pro vás závazné.
  • EU + B2C prodej – spotřebitelé jsou v rámci Evropské unie ochraňováni. Platí, že do vašeho prodejního vztahu tak v určitých případech může vstupovat národní legislativa státu, do kterého prodáváte. V případě sporu tedy vždy rozhoduje místně příslušný soud spotřebitele a jednání probíhá rovněž v jazyce spotřebitele.
  • Země mimo EU – zde vždy platí pravidla určená prodejcem, tedy vámi a vašimi obchodními podmínkami.

Ještě je důležité zmínit tzv. bilaterální dohody. Jedná se nejčastěji o mezinárodní smlouvy uzavřené mezi konkrétními státy, které říkají, zda musím jako prodejce do dané země respektovat nějaké podmínky.

Na co ještě pamatovat

Na Zákon o obalech. Platí, že zákon se vztahuje na osoby (podnikající právnické i fyzické), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu. V praxi to znamená, že musíte vykazovat množství obalů, které jste uvedli do oběhu, a plnění povinností, které z tohoto zákona plynou. Pokud prodáváte do zahraničí, musíte dbát na zahraniční obdobu tohoto zákona a dle něj odvádět požadované poplatky, případně splňovat další povinnosti.

Ulehčíme vám to

BizBox vám bude automaticky generovat všechny daňové doklady, které potřebujete posílat svým zákazníkům. Pro každou zemi, do které prodáváte, je můžete mít v případě potřeby odlišné. Jejich správa je snadná a přehledná. Pokud jiné doklady generovat nechcete, použijete jednoduše ty stejné, které používáte pro Českou republiku.

Jelikož budete prodávat ve více měnách, nemusíte si dělat starosti se směnnými kurzy. BizBox jsme propojili se službami České národní banky, která vám každý den správný kurz doslova naservíruje. Také pro vás máme přehledné statistiky prodejů, které vám zobrazíme rovnou přepočítané do jedné (vámi vybrané) měny. Okamžitě tak vidíte, jak úspěšný váš obchod je.

Co se týče čísel dokladů i objednávek, můžete si je opět libovolně nastavit. Faktura do zahraničí může mít speciální styl číslování, který je na prodeji doma zcela nezávislý. Totéž platí i pro objednávky a ostatní doklady.

Mysleli jsme i na účetnictví. BizBox je možné propojit s libovolným ekonomickým softwarem, který se popere se vším ostatním.

Nechte si poradit od odborníků

Zjistit, jaké daně a poplatky máte aplikovat, komu je máte odvádět a jaká práva mají vaši zákazníci, je poměrně snadné. Stačí vám chvíle na internetu a jste schopni tyto informace bez problémů dohledat. Přesto vám však důrazně doporučujeme, abyste se raději obrátili na odborníky, kteří se právem mezinárodního obchodu zabývají.

Příští díl bude akční! Konečně se dostaneme přímo k e-shopu a podíváme se na to, jaké úpravy jsou vhodné a na co byste se měli zaměřit, aby byly vaše prodeje co největší.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.