Nastavení EET

Nastavení EET

V minulém článku jsme si stručně představili problematiku elektronické evidence tržeb vztaženou k e-shopům a BizBoxu. Rovněž jsme poskytli návod, jak se k evidenci zaregistrovat a získat potřebné certifikáty.

V dnešním článku se zaměříme na nastavení a samotné „zapnutí“ elektronické evidence tržeb na vašem e-shopu.

Rádi bychom vás tedy požádali, abyste si elektronickou evidenci tržeb pro váš e-shop (či e-shopy, pokud jich máte více) nastavili podle následujícího návodu.

Služby elektronické evidence tržeb

Přihlaste se do BizBoxu a následně spusťte modul Administrace. Zde vyberte aplikaci Služby elektronické evidence plateb.

Tlačítkem Nový přidejte nové nastavení. Do pole Název uveďte „EET“. Jako interní název prosím použijte „eet“ – toto je důležité kvůli výpisu v šablonách (například na faktuře).

Obecné

V poli Pobočka vyberte konkrétní pobočku, která je za prodej odpovědná (obsahuje údaje o plátci). Pokud máte poboček více, vyberte tu, která je odpovědná za prodej v České republice. Jestliže máte více poboček pro prodej do České republiky, musíte pro každou založit vlastní EET nastavení.

Jednotlivé platby musí mít unikátní číslo. V poli Číselná řada tedy vyberte předem vytvořenou číselnou řadu, kterou chcete pro platby používat. Takováto číselná řada může být například ve formátu {XXXXXX} (šesticiferné číslo začínající od jedničky). Využít také můžete již předvytvořenou číselnou řadu, která obsahuje 10 číslic (řada začíná na 0000000001).

Za výchozí se považuje, že prodáváte v korunách. Pokud prodáváte i v jiné měně, je pro vás důležité nastavení Skupina tabulek směnných kurzů. Zde vyberete skupinu směnných kurzů, dle kterých se bude měna přepočítávat do korun, které budou následně poslány do EET. Směnné kurzy se nastavují v modulu Administrace.

platebních metodách vyberete ty, které chcete evidovat. Typicky tedy platby kartou a platby v hotovosti (případně i dobírku, pakliže vám je dopravce neposílá na bankovní účet). Pokud používáte nějakou platební bránu (například ThePay nebo GoPay) a umožňujete zákazníkům použít expresní bankovní převody, je nutné tyto převody vybrat v nastavení EET samostatně (nestačí tedy vybrat pouze ThePay nebo GoPay, musíte do pravé strany vybírátka plateb vybrat i metody jako jsou například Komerční Banka - MojePlatba, Equa bank - Expresní převod a tak dále).

Nastavení Opakovat při chybě doporučujeme nastavit na ANO (pokud se nepodaří platbu do evidence odeslat, bude proces opakován každých pět minut, dokud notifikace neproběhne úspěšně). Počet opakování značí, kolikrát bude BizBox do EET notifikaci posílat (pokud necháte pole prázdné, bude to dělat tak dlouho, dokud se mu to nepodaří).

Pole Označení Popis se mohou zobrazovat zákazníkům, pakliže byste je chtěli někde vypsat. Standardně to není nutné a můžete pole ponechat prázdné.

Přepínátkem aktivity jednoduše určujete, zda je toto nastavení platné a eviduje se nebo ne. Typicky tedy bude aktivní.

Nastavení

Na druhém tabu Nastavení budete potřebovat informace, které získáte z Webové aplikace EET, které jsme se věnovali v minulém článku. Přihlaste se tedy do Webové aplikace a zjistěte si zde označení (číslo) své provozovny a pokladního zařízení (označení pokladního zařízení by mělo být dle Popisu položek datové správy (strana 8) libovolné). Dále zde můžete nastavit, zda evidujete ve zjednodušeném režimu.

Ověřovací režim slouží k testování vašeho propojení. Pokud ho nastavíte na „ANO“, tak do „ostré“ evidence neposíláte žádná data! Do spuštění EET tedy nechte Ověřovací režim zapnutý.

DIČ zastoupeného podnikatele (DIČ podnikatele, za kterého evidujete tržby) vyplňte, pouze pokud evidujete tržby za jiného podnikatele. Na účtence pak bude nejen vaše DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.

Oprávnění

Zde do BizBoxu nahrajete svůj certifikát (soubor s příponou .p12) spolu s heslem. Tento certifikát byste již měli mít, jelikož jsme se jejich vytvoření věnovali v minulém článku.

Nyní je nutné schválit projekt, ve kterém jste toto nastavení připravili.

Notifikace

Na posledním tabu Notifikace pak uvidíte všechny platby, které byly (nebo mají být) do EET odeslány. Zobrazen je i počet pokusů (kolikrát BizBox notifikaci posílal) a její aktuální stav. Dokud máte EET jen v testovacím režimu, nebudou zde žádná data zobrazena.

Práci s objednávkami a platbami se budeme věnovat v dalším článku.

Šablony

V rámci přípravy na spuštění EET zajistíme úpravu šablon faktur, stránek s informacemi o objednávce a e-mailů tak, aby nově obsahovaly všechny zákonem povinné informace.

Též přidáme do webových šablon informace o tom, že dochází k elektronické evidenci plateb tak, jak je povinné ze zákona.

Pokud máte k této problematice jakýkoliv dotaz nebo potřebujete pomoci, obraťte se na nás prosím pomocí e-mailu support@bizboxlive.com.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.