BizBoxí novinky – srpen 2020

BizBoxí novinky – srpen 2020

Rádi bychom vás seznámili s novinkami, které přinesla srpnová aktualizace.

Věnovali jsme se práci s objednávkami, produkty i úpravám v nastavení e-shopu – nově tedy můžete využívat třeba náhledy výdejek, více si přizpůsobit nastavení věrnostního programu nebo snadněji nastavovat platební brány.

Náhledy výdejek

Přidali jsme rychlé náhledy i pro výdejky (doposud byly k dispozici pouze pro objednávky). Pokud v systému najedete na číslo výdejky myší, zobrazí se okno s informacemi o dané výdejce – informace o objednávce, zákazníkovi a vydaných produktech (spolu s nákupní cenou, šarží i datem exspirace).

Export produktových variant

V exportu produktů přibylo nové nastavení „Včetně variant“, pomocí kterého určíte, zdali se mají k exportu základních produktů přidat i jejich varianty. Jestliže si tedy označíte pouze základní produkt a toto nové nastavení vypnete, vyexportuje se pouze vybraný základní produkt bez svých variant. V opačném případě (při zapnutém nastavení) se vyexportuje základní produkt i všechny jeho varianty.

Jestliže na účtu základní/variantní produkty nepoužíváte, nastavení se vás nijak nedotkne.

Věrnostní systém – platnost bodů

Do věrnostního systému jsme přidali nové nastavení „Uplatnitelné za X dní“. Pomocí tohoto nastavení můžete určit, za kolik dní po připsání bodů je bude moci zákazník skutečně uplatnit na objednávku. Jde tedy o posunutí data aplikace bodů. Platnost bodů se tak začne počítat až od chvíle, kdy zákazník body již skutečně může aplikovat na objednávku.

Zobrazení příslušenství na objednávce

Pokud při práci s objednávkami používáte příslušenství k produktům, jistě oceníte úpravu vzhledu detailu takovéto objednávky.

Jestliže je produkt na objednávce příslušenstvím k jinému produktu, bude podbarven světle modrou barvou a bude vždy zobrazen přímo pod hlavním produktem.

Úprava párování variabilních symbolů

Při párování variabilních symbolů se nyní porovnávají zadaná čísla bez počátečních nul. Pokud tedy používáte variabilní symboly, které začínají nulou, není již nutné, aby zákazník zadával VS celý (včetně nul na začátku).

Zjednodušené nastavení platebních bran

Z platebních bran jsme odstranili nastavení platebních instrumentů – nově se pracuje pouze s metodami. Tato změna by stávající projekty a jejich nastavení neměla nijak ovlivnit, jednalo se spíše o změnu systémovou.

Nicméně nyní se již při nastavování bran pracuje pouze s platebními metodami, které se nabízejí vždy dle zvolené platební brány, díky čemuž je proces nastavení jednodušší.

Nově zakládané platební brány mají také ve výchozím nastavení vypnuté nastavení „Odstranit rezervace po selhání platby“. Výjimku tvoří pouze dobírka, kdy je nastavení jako výchozí zapnuté. Samozřejmě můžete nastavení upravit tak, jak potřebujete.

Datové seznamy – Často kladené dotazy

Pro datové seznamy typu „Často kladené dotazy“ jsme rozšířili možnosti pole pro vložení odpovědi, takže je nyní k dispozici i WYSIWYG editor, pomocí kterého odpověď snadno nastylujete.

 

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.