BizBoxí novinky – řijen 2017

BizBoxí novinky – řijen 2017

Import kontaktů a uživatelů

Jedná se o největší novinku v rámci říjnové aktualizace. Nově totiž umíme importovat kontakty (aplikace Kontakty v modulu Prodej) i uživatele (aplikace Registrovaní uživatelé v Editoru webu).

Jednoduše si připravíte importní soubor ve formátu XLSX nebo XML a tento nahrajete do BizBoxu.

Pokud budete s importem pracovat, mějte prosím na paměti, že tato akce je nevratná! Nejedná se o projektovou změnu. Jakmile data jednou naimportujete, dojde k jejich změně a není možné vrátit zpět původní data.

Import kontaktů

Kontakty můžete importovat přímo z aplikace Kontakty kliknutím na tlačítko Import. Pro tvorbu importního souboru (.XLSX nebo .XML) použijte prosím následující pole (názvů sloupců):

 • email - povinné pole, e-mailová adresu kontaktu,
 • honorific - titul,
 • firstName - povinné pole při vkládání; jméno,
 • lastName - povinné pole při vkládání; příjmení,
 • city - město,
 • assignTierAutomatically - boolean hodnota, určuje, zda se má kontaktu autimaticky přiřazovat partnerský klub,
 • comment - komentář,
 • group - název skupiny, do které se má kontakt přiřadit,
 • company - název společnosti, ke které se má kontakt přiřadit,
 • user - login uživatele,
 • tier - interní název partnerského klubu, do kterého bude kontakt přiřazen,
 • priceLevel - interní název cenové hladiny, do které bude kontakt přiřazen,
 • country - stát, definuje se pomocí ISO2,
 • externalId - externí ID kontaktu,
 • classification - idkazuje se interním názvem klasicikace, která bude kontaktu přiřazena,
 • fakturační adresa - následující pole určují fakturační adresu kontaktu,
  • billinghonorific - titul,
  • billingfirstName - jméno,
  • billinglastName - příjmení,
  • billingstreetAddress - ulice a číslo domu,
  • billingcity - město,
  • billingcounty - kraj,
  • billingregion - region,
  • billingpostalCode - poštovní směrovací číslo,
  • billingcallingCode - telefonní předvolba,
  • billingphone - telefon,
  • billingcompany - společnost,
  • billingcountry - stát, definuje se pomocí ISO2,
 • doručovací adresa - následující pole určují doručovací adresu kontaktu,
  • shippinghonorific - titul,
  • shippingfirstName - jméno,
  • shippinglastName - příjmení,
  • shippingstreetAddress - ulice a číslo domu,
  • shippingcity - město,
  • shippingcounty - kraj,
  • shippingregion - region,
  • shippingpostalCode - poštovní směrovací číslo,
  • shippingcallingCode - telefonní předvolba,
  • shippingphone - telefon,
  • shippingcompany - společnost,
  • shippingcountry - stát, definuje se pomocí ISO2,
 • phone - telefonní číslo,
 • skype - skype kontakt,
 • icq - icq kontakt,
 • jabber - jabber kontakt.

Import umí přiřadit kontakt k existujícímu registrovanému uživateli dle loginu.

Import uživatelů

Import uživatelů najdete v aplikaci Registrovaní uživatelé v Editoru webu. Pro tvorbu importního souboru (.XLSX nebo .XML) použijte prosím následující pole (názvů sloupců):

 • login - povinný, jde o přihlašovací jméno uživatele,
 • externalPassword - externí heslo,
 • active - boolean hodnota. Určuje, zda je účet aktivní,
 • registered - datum registrace,
 • facebookId - ID facebookového účtu,
 • permissions - povinné pole při vložení nového uživatele. Obsahuje interní názvy uživatelských oprávnění. Musí obsahovat niminálně jednu hodnotu, aby byl import možný. Oprávnění může být i více, v takovém případě je nutné je oddělit svislítkem.

Povinné je pouze pole login, ostatní jsou volitelná.

Ceníky a produktové daňové kategorie

Nově si můžete jednu z produktových daňových kategorií (stejnojmenná aplikace v modulu Administrace) označit jako výchozí. Tato se vám poté bude předvybírat všude, kde se s cenou pracuje (v Editoru ceníku, při zadávání ceny v editaci produktu, při ručním vytváření objednávky a podobně).

Nové řazení produktů

Nově můžete na webu řadit produkty v kategoriích dle jejich stáří, typicky stylem „nejnovější nahoru“. Aby byla možnost na webu dostupná, musí dojít k úpravě kódu produktového katalogu, kde pro pohled na detail produktové kategorie (Product List) přidáte k parametru productSorters možnost created.

Affiliate marketing – rozšíření výpočtu konverze

V rámci partnerského marketingu si můžete vylepšit vzorec pro výpočet konverze. Nově do něj totiž můžete zahrnout parametr order.productsTaxInclusiveAmount – tedy celkovou cenu produktů na dané objednávce.

I vaši zákazníci mohou mít avatary

V BizBoxu si můžete do svého účtu nahrát vlastní avatar (obrázek), který se vám poté zobrazuje v administraci vedle vašeho jména.

Nově si mohou své avatary nahrávat i vaši zákazníci. Pokud se přihlašují přes Facebook, dojde k přenosu avataru (jejich profilového obrázku) automaticky. Jinak je nutné upravit registrační formulář a formulář pro změnu údajů o uživateli tak, aby obsahoval pole avatar (dostupné ve widgetech partner.registrationuser.registrationpartner.saveManageruser.saveProfile) a případně i removeAvatar (pro smazání obrázku; dostupné ve widgetu user.saveProfile).

V šabloně jsou údaje o avataru přístupné pod user.profile.avatar:

 • filename – název souboru,
 • link – odkaz na obrázek (použitelný například v tagu IMG).

Slevy jen pro produkty bez slev

V aplikacích na tvorbu slev (Slevové poukazy, Slevy, Cenové bonusy, Cenové hladiny a Množstevní slevy) je nově dostupný přepínač Pouze pro produkty bez slevy. Pokud jej zapnete, bude se daná sleva aplikovat pouze na takové produkty, které aktuálně nejsou zlevněné pomocí kampaně, slevového ceníku nebo denní nabídky.

Nastavili jsme maximální počet otevřených tabů

Kvůli zrychlení práce a načítání jednotlivých modulů jsme nastavili počet tabů, které můžete mít otevřené, na 15. Když budete otevírat 16., BizBox se vás zeptá, zda má ten nejstarší zavřít (samozřejmě můžete odmítnout a vybrat si tab, který zavřete, dle libosti).

Můžete mít více místa!

Chcete-li mít více místa na aplikaci, se kterou pracujete, můžete si nově skrýt levé menu. Stačí, když kliknete na tři horizontální čárky vedle vašeho jména („hamburger“). Panel se poté vždy zobrazí, pokud najedete myší doleva.

Chcete-li menu zase trvale zobrazit, kliknete znovu na „hamburger“.

MailChimp – odesílání doplňkových polí

V MailChimpu můžete u svých kontaktů evidovat další informace. Například jméno, příjmení, adresu, společnost a další.

V rámci automatické synchronizace kontaktů tedy nově posíláme i informace níže. Pokud je chcete do MailChimpu importovat, musíte si v něm správně nastavit názvy polí. V MailChimpu půjdete do editace konkrétního seznamu adres (listu) a zde do Settings -> List fields and *|MERGE|* tags. Zde si přidáte pole, které chcete ke kontaktům přenášet. Níže najdete jejich seznam spolu s korektním názvem (název pravo uvedete do nastavení MailChimpu):

 • Titul – HONORIFIC,
 • Jméno – FNAME,
 • Příjmení – LNAME,
 • Klasifikace zákazníka – CLASSIFIC,
 • Společnost – COMPANY,
 • IČO – COMPANYID,
 • DIČ – VATID,
 • Partner – PARTNER,
 • Partnerský klub – PTIER,
 • Skupina kontaktů – CONTACTGRP,
 • Měna partnerského klubu – PTIERCUR,
 • Kreditní limit – CREDITLIM,
 • Cenová hladina – PRICELEVEL,
 • E-mail – EMAIL,
 • Telefon – PHONE,
 • Fakturační adresa: jméno – BAFNAME,
 • Fakturační adresa: příjmení – BALNAME,
 • Fakturační adresa: společnost – BACOMPANY,
 • Fakturační adresa: telefon – BAPHONE,
 • Fakturační adresa: ulice – BAADDRESS,
 • Fakturační adresa: město – BACITY,
 • Fakturační adresa: stát – BACOUNTRY,
 • Fakturační adresa: PSČ – BAPOSTCODE,
 • Doručovací adresa: jméno – SAFNAME,
 • Doručovací adresa: příjmení – SALNAME,
 • Doručovací adresa: společnost – SACOMPANY,
 • Doručovací adresa: telefon – SAPHONE,
 • Doručovací adresa: ulice – SAADDRESS,
 • Doručovací adresa: město – SACITY,
 • Doručovací adresa: stát – SACOUNTRY,
 • Doručovací adresa: PSČ – SAPOSTCODE,
 • Registrace (zda existuje zákaznický účet) – HASACCOUNT,
 • Objednávka (zda existuje objednávka) – HASORDER,
 • Celková utracená částka za objednávky – ORDAMOUNT,
 • Počet objednávek – ORDCOUNT,
 • Věrnostní program – název – LP1NAME (věrnostních programů může být případně více: LP2NAME; maximálně lze evidovat 9 věrnostních programů),
 • Věrnostní program – počet bodů – LP1PTS,
 • Věrnostní program – počet bodů, které vyprší první – LP1EXPPTS,
 • Věrnostní program – datum bodu, co vyprší první – LP1EXPDATE,
 • Datum registrace – REGDATE.

Export kontaktů pro MailChimp

Připravili jsme také export kontaktů pro MailChimp. Pokud kliknete na tlačítko Export v aplikaci Kontakty, bude v rámci systémových typů exportů dostupný export pro MailChimp. Názvy jednotlivých sloupců vycházejí z nastavení propojení BizBoxu z MailChimpem.

Zavedení novinek do vašeho projektu

Potřebujete s novou funkcionalitou pomoci?

Kontaktujte nás přes e-mail support@bizboxlive.com. Zhodnotíme a navrhneme vám vhodné použití našich novinek.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.