BizBoxí novinky – leden 2018

BizBoxí novinky – leden 2018

Tyhle novinky jsou opravdu nacpané k prasknutí! Například jsme se zaměřili na variabilní symboly a čísla objednávkových dokumentů, přidali jsme nové možnosti v nastavení množstevních cen a u kontaktů můžete využívat rozšířené atributy. A jedeme na veletrh!

Sjednocení číselných řad

Čísla objednávek a dokumentů se doposud brala zkrátka tak, jak přicházela na řadu. Objednávka, jejíž číslo končilo třeba na 278, mohla mít fakturu, jejíž číslo končilo na 270, protože poslední vytvořená faktura nesla číslo 269.

Nově si můžete číselné řady sjednotit tak, že objednávka z našeho příkladu k sobě dostane fakturu s číslem 278. A nejen fakturu, ale i opravný daňový doklad, zálohovou fakturu nebo třeba dodací list.

Nastavení najdete v modulu Administace v aplikaci Číselné řady. U dokumentů můžete potvrdit, že si přejete číselné řady sjednocovat dle čísla objednávky. Platí, že dojde z použití hodnot, které nesou zástupné parametry X a Y, číselná řada jako taková zůstane zachována.

Možstevní ceny

Zatím jste mohli v BizBoxu nastavit množstevní ceny (tedy že zákazník dostane slevu v případě, kdy nakoupí více kusů od jednoho produktu) v modulu Ceny. Zde se nachází specializovaná slevová aplikace.

Ta ale nedostačovala, když jste chtěli nastavit více množstevních cen pro různé produkty. Pro každý produkt pak bylo nutné vytvořit vlastní slevu.

A proto jsme množstevní ceny přidali přímo do ceníků. Jakmile přidáte běžnou cenu a ceník uložíte, můžete tuto cenu editovat (pomocí tlačítka v panelu nástrojů) a přidat jednotlivé cenové hladiny.

Navíc můžete tyto slevy vypsat i na detailu produktu použitím parametru product.volumePrices.

Přímý tisk dokumentů

Pokud v BizBoxu pracujete s fakturami, zálohovkami nebo se soupisy svozů, jistě oceníte, že nyní si je můžete vytisknout rovnou! Nemusíte nic ukládat k sobě do počítače, pak to otevírat a tisknout. Jednoduše v BizBoxu dokument zobrazíte a kliknete na tlačítko Tisk.

Minimální a maximální počet produktů v košíku

Doposud jste mohli u produktu na poslední záložce nastavit, kolik je maximální počet, který si může zákazník koupit (= v tomto případě dát do košíku). V pokročilém nastavení e-shopu pak byla možnost omezit celkový počet produktů v košíku.

Trochu jsme to vylepšili, takže nyní lze pro každý produkt nastavit minimální a maximální počet kusů, které si může zákazník vložit do košíku. To stejné najdete i v nastavení produktových skupin, kde zadáváte, kolik jednotek produktů z této skupiny celkem si zákazník může či nemůže koupit.

Podobně to platí pro nastavení e-shopu.

Rozšiřující atributy pro kontakty

Rozšiřující atributy znáte nejlépe z produktů, ale také z produktových kategorií, výrobců a značek. Nově je najdete i u kontaktů (modul Prodej).

Pokud si tedy chcete ke svým zákazníkům něco poznamenat, nyní už můžete. Nejdříve si v projektu vytvoříte samotné atributy. Třeba velikost trička nebo oblíbená barva. Pak projekt schválíte a následně můžete na tabu Rozšiřující atributy v detailu kontaktu vyplnit jejich hodnoty.

Samozřejmostí je, že tyto údaje vám mohou poskytovat sami zákazníci přes registrační formulář nebo přes formulář pro úpravu uživatelského profilu. Postačí, když do nich přidáte nové pole, které má name totožné s interním názvem daného rozšiřujícího atributu.

Variabilní symboly

Jako variabilní symbol se nyní jako výchozí hodnota vždy používalo interní číslo objednávky (ID objednávky). Nově je možné v Nastavení e-shopu vybrat, co se bude jako variabilní symbol používat - zdali zůstanete u ID objednávky nebo přejdete na číslo objednávky, které si nastavujete sami pomocí číselných řad.

Ještě upozorníme, že pro úspěšné nasazení této funkce je nutná změna v šablonách (typicky e-maily o vytvoření/zaplacení objednávky a dokumenty, jako je například faktura). Místo parametru order.id budete nově používat order.variableSymbol.

Mazání cen importem

Ceny můžete pohodlně smazat přímo v ceníku nebo pomocí hromadných akcí. A nově je můžete smazat také importem ceníku! Pokud totiž naimportujete prázdnou hodnotu, aktuální cena se prostě smaže.

Tečky v URL

Tečka nakonec. Do URL adres produktů, produktových i článkových kategorií, výrobců, značek, alb i extra entit můžete přidávat tečky.

Jedeme na Ecommerce Expo!

Budeme mít stánek na veletrhu Ecommerce Expo v Praze.

Pokud budete mít cestu kolem, budeme rádi, když se na nás přijdete podívat!BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.