BizBoxí novinky – květen 2020

BizBoxí novinky – květen 2020

Květnové novinky jsou již venku a zde je jejich krátké shrnutí.

Podívali jsme se na generování QR kódů, rozšířili možnosti řazení produktů, vylepšili nastavení pro dárky a množstevní ceny, přidali nové sloupce do objednávek a zásilek a upravili nedokončené košíky

Řazení dle relevance v kategoriích

Přidali jsme nové řazení – dle relevance v rámci jedné kategorie. Doposud se nastavení relevance nacházelo přímo na produktu a bylo tak možné určit jeho relevanci pouze globálně. Nyní je to možné udělat i přímo v rámci kategorie.

Nastavení relevance pro kategorii můžete nastavit buďto přímo v detailu kategorie na tabu Produkty (poslední sloupec) nebo na detailu produktu na tabu Katalogové kategorie, kde relevanci můžete doplnit pro všechny kategorie, do kterých produkt patří.

Řazení se provádí tak, že vzestupné řazení začíná produkty bez relevance a posledním je produkt s nejvyšší hodnotou relevance. Sestupné řazení začíná produktem s nejvyšší hodnotou relevance a končí produkty bez nastavené relevance.
Pokud patří produkt do více kategorií, tak se prioritně bere nejméně zanořená kategorie.

Nastavení relevance v rámci kategorie se použije přednostně před relevancí nastavenou na produktu na tabu Pokročilá nastavení (toto je globální řazení dle relevance). Pokud tedy relevance pro kategorie nenastavíte, nic se nezmění a produkty budou v kategorii seřazeny beze změny (nebo tedy podle globální relevance).

Nové nastavení pro dárky

Pro dárky jsme přidali nové nastavení „Vložit dárek automaticky“, které využijete v případě, že máte v daném nastavení určený jen jeden dárek. Doposud se systém choval tak, že pokud existoval právě jeden dárek, vložil jej do košíku automaticky. Toto chování můžete vypnout tímto novým nastavením.

Dále jsme také upravili chování na webu – dosud se po aktualizaci košíku vždy zákazníkovi vložil dárek, pokud byl takový nastaven. Nově, pokud zákazník jednou dárek odebere, pak si jej již musí vybrat sám.

Paušální množstevní cena

V BizBoxu můžete pro produkty nastavit množstevní ceny – jedná se o intervaly, kterými určíte, jaká cena se má aplikovat v případě, že zákazník nakoupí větší množství daného produktu.

Poposud se určovala hranice množství a cena za jednotku. Nově je možné k nastavení přidat, že se jedná o cenu paušální. Tedy zákazník zaplatí za daný počet produktů stejnou cenu.

Tedy si například nastavíte interval 10-15 jednotek a cenu 10 Kč. Pokud si zákazník koupí 12 kusů, bude cena v košíku 120 Kč. Jestliže toto nastavení intervalu ponecháte a zapnete volbu „Paušální cena“, bude cena za 12 kusů jen 10 Kč.

QR kódy pro objednávky

Rozšířili jsme generování QR kódů – upravili jsme jejich generování pro slovenské banky a navíc jsme přidali užitečnou funkci, pomocí které je možné doplnit i QR kód přímo na web, například na stránku s dokončením objednávky.

Stačí do požadované stránky vložit kód:

{% set spd = ecommerce.placedOrder.getSPayD( { 'message': 'Platba faktury '~order.orderNumber, 'variableSymbol':order.variableSymbol } ) %} <img src="{{ qrCode( spd, { 'error': 'M', 'width': 200 } ) }}" />

Nedokončené košíky

V aplikaci jsme přidali nový sloupec Číslo objednávky, kde pro nové košíky najdete číslo objednávky, která z košíku vznikla.

Rovněž jsme přidali i nový košíkový stav Zakoupeno, který indikuje, že košík je již úspěšně dokončen. Tento stav se bude zakoupeným košíkům nastavovat automaticky.

Nové sloupce v objednávkách a zásilkách

Do aplikací Objednávky a Zásilky jsme přidali nové (skryté) sloupce Země a Země doručení.

Nyní si tedy můžete pohodlně filtrovat objednávky i podle toho, do které země putují.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.