BizBoxí novinky – květen 2018

BizBoxí novinky – květen 2018

Květnové novinky se točí hlavně kolem úprav, které bylo nutné udělat z hlediska GDPR.

Kromě GDPR jsme ale stihli i hromadu dalších vylepšení, takže se nemusíte bát, že vás květnové novinky budou nudit.

GDPR a nové aplikace

Připravili jsme podporu pro GDPR. Máme pro vás hned tři nové aplikace – ale to (bohužel) není vše. Následovat budou i doplňující aplikace na preudonymizaci.

Nové aplikace vám umožní definovat si vlastní (takřka libovolné) souhlasy pro vaše zákazníky nebo návštěvníky webu, spravovat získané souhlasy a také sledovat, kdo, kdy a jaká data o zákaznících vyexportoval. Rovněž jsem připraveni pro vás zajistit rozšíření způsobu nasazení trackovacích kódů, kdy je možné nechat uživatele odsouhlasit použití různých marketingových a analytických nástrojů. Vše záleží na konkrétních nástrojích i rozsahu oprávněného zájmu. Například standardní použití například Google Analytics a statistické vyhodnocení objednávek se všeobecně má za oprávněný souhlas, který nemusí být nijak podmíněn souhlasem.

Souhlasy

Souhlasy jsou první novou aplikací. Najdete ji v modulu Administrace. V této aplikaci vytváříte konkrétní souhlasy, se kterými pan návštěvník webu/zákazník (ne)souhlasí.

Při tvorbě nového souhlasu vyplníte jeho název, interní název (ten se poté použije v šabloně), text souhlasu a jeho vysvětlení. Pomocí dalšího nastavení definujete, zdali se bude souhlas pokaždé obnovovat (například s každou objednávkou) a také zda je odvolatelný (pouze odvolatelné souhlasy pak bude moci zákazník ve svém portálu pomocí tlačítka odvolat).

Dále zde nastavíte, o jaký typ prvku se jedná (povinný checkbox, volitelný checkbox nebo informativní text) a s jakou aplikací je souhlas svázaný (newsletter – dojde k přidání e-mailu do zvolného newsletteru; nebo trackování – to se používá pouze pro objednávky a definuje, zda se má nebo nemá objednávka trackovat (tedy například poslat do Heureky). Posledním krokem je rozšíření samotného formuláře. V aplikaci na správu webu (Editor webu) je třeba v konkrétním formuláři umístit HTML kód, který rozšíří daný formulář o příslušné formulářové prvky.

	{# Nejprve se nadefinuje pomocí pole interního označení, které souhlasy se vybírají do formuláře #}
	{%- set orderConsents = consents.getConsents( ['souhlas-s-hodnocenim-objednavky', 'souhlas-se-zasilanim-novinek'] ) -%}	

    {# Pomocí skrytého prvku se předají informace, jaké souhlasy jsou součástí formuláře #}
	<input type="hidden" name="" value=""/>

	{# Následně se projdou jednotlivé definice souhlasů a podle typu se vloží příslušný formulářový prvek - typicky checkbox #}
    {% for consent in orderConsents %}
     <div class="consent">
      <label for="" title="" data-toggle="tooltip">
       {% if consent.formInputType.sysid != 'textWithoutInput' %}
       	{# Typ jiný než text - checkbox#}
         <input type="checkbox" name="{{ consent.formFieldName }}" id="{{ consent.formFieldName }}" {% if consent.formInputType.sysid == 'checkboxRequired' %} required{% endif %} />
       {% else %}
       	{# Pouze text, bez prvku - alternativou je pouze vypsat informaci a souhlas vůbec nepoužívat (v případě oprávněného zájmu) #}
         <input type="hidden" name="" value="1"/>
       {% endif %}
       {{ consent.consentText }}
      </label>
     </div>	
    {% endfor %}

Případně ladění souhlasů a jednotlivých formulářů se očekává s využitím vývojového režimu vašeho účtu. Po nasazení a postupném udělování souhlasů zákazníky v detailu kontaktu na záložce Souhlasy uvidíte kompletní přehled souhlasů zákazníka spolu se všemi údaji, které o sobě poskytl (ikonka v panelu nástrojů v detailu kontaktu). Pomocí ozubeného kolečka vpravo můžete souhlas odvolat přímo v administraci.

Správa souhlasů

Další aplikaci najdete v modulu Prodej. Ta obsahuje všechny udělené souhlasy od vašich zákazníků nebo návštěvníků webu. Můžete vidět kdo, kdy a z jaké IP adresy souhlas udělil a případně zde najdete i informaci, zdali došlo k jeho odvolání.

Auditní záznamy

V souvislosti s GDPR jsme přidali rovněž Auditní záznamy pro různé exporty dat z administrace. Poslední novou aplikaci tedy najdete opět v modulu Administrace. Zde bude za každý export dat ze systému přibývat nový záznam, který bude obsahovat informace o tom, kdo, kdy a jaká data vyexportoval. Můžete si to snadno vyzkoušet – prostě si například vyexportujte objednávky a hned se zde objeví nový záznam.

Optimalizace feedů

Opět jsme se trochu vrhli na produktové feedy. Upravili jsme jejich generování, takže je nyní jejich distribuce (třeba do Heureky nebo pro vaše velkoobchodní partnery) mnohem rychlejší.

Nové dopravy!

Rozšířili jsme možnosti ve výběru doprav. Nově můžete svým zákazníkům nabízet balík Do balíkovny, což je služba České pošty. Také jsme si pohráli si výběrem Geis Pointů, takže vyhledání správné pobočky nyní odpovídá všem ostatním službám podporovaným odběrným místům v BizBoxu. Není třeba do zvláštních políček psát PSČ a název. Vše se vyhledává fulltextově.

Konec Aukrovým duplicitám

Pokud používáte naše propojení s Aukrem, jistě oceníte, že nově vás BizBox upozorní, pokud se budete chystat vystavit nějaký předmět podruhé (tedy pokud bude otevřená nabídka na nějaký produkt, systém vás v případě pokusu vystavit novou nabídku na totožný produkt upozorní, že již jednu aktivní nabídku máte).

Partnerské ceny respektují slevy koncových zákazníků

Pokud pracujete s cenami zákazníků a partnerů na jednom e-shopu, pak bylo možné nastavit ceny tak, že po slevách mohl dosáhnout koncový zákazník na cenu nižší, než vaši partneři ve speciálním ceníku. Nyní je možné takovou situaci přímo detekovat a cenu rovnou nabídnout i partnerovi. Stačí si při definovaní partnerských cen nastavit jednoduchý přepínač.

Kategorie pro Glami

Zbožové porovnávače jsou velmi zvědavé a obvykle chtějí vědět, do kterých kategorií spadají produkty, jejichž data do nich posíláte. Jenomže tyto kategorie jsou přesně dané a každý porovnávač má svoje vlastní. Proto musíte jednotlivé kategorie u vás na e-shopu párovat s těmi, které má daný porovnávač. To uděláte v detailu kategorie po kliku na Externí mapování.

Doposud bylo v nabídce mapování pro Heureku, Zboží, Google a Aukro. Nově k nim přibylo i Glami!

Automatické tagy produktů

Rádi děláte pro své zákazníky slevové akce? Jistě oceníte, že nově můžete k ceníkům přidat i tagy (úplně stejně, jako na produktu). Každý produkt, který má v daném ceníku definovanou cenu, je pak tímto tagem automaticky označen.

Typicky se takovéto automatické tagy používají pro slevové ceníky. K ceníku například přiřadíte tag "akce", a na webu jsou pak tímto tagem označeny všechny produkty z tohoto ceníku.

Které produkty jsou nové?

I nadále můžete pracovat s novinkami, jak jste zvyklí a zařazovat je pomocí tagů. Nově však BizBox umí rozpoznat produkty nově přidané za posledních 60 dní a tyto zobrazit na vlastní URL adrese (/system/new). Následovat bude ještě možnost nastavit si, jak dlouho chcete produkt přidaný do katalogu označovat za novinku. Je na vás, které z možností dáte přednost.

Nové produkty jsou v šabloně dostupné přes ecommerce.products.getNew(), seřazené od nejnovějšího, kde volitelným parametrem je pole s těmito klíči:

 • lastDays - omezí výpis produktů vytvořených za posledních X dní (implicitně 60 dní),
 • limit - omezí výpis na zadaný počet produktů (implicitně 10),
 • groupVariants - zapne/vypne seskupování produktů (implicitně je zapnuto).

Chcete některou z novinek na svém webu?

Pokud chcete zpřístupnit některou z novinek, neváhejte se nám prosím ozvat.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.