BizBoxí novinky – jaro 2021

BizBoxí novinky – jaro 2021

Rádi bychom vám představili souhrn novinek za poslední období.

Úprav je opravdu hodně – přidali jsme nový typ ceníku pro partnery, doplnili jsme možnost rušit rezervace bez změny stavu objednávky, upravili jsme zprávy z importů a vylepšili jsme i zásilky a objednávky. Doufáme, že vás novinky potěší.

Objednávky – možnost zrušit rezervace

Do detailu objednávky (i pokladní objednávky) jsme na tab Produkty přidali tlačítko „Odstranit rezervace“. Pokud má produkt rezervaci, tlačítko bude aktivní a můžete pomocí něj rezervaci zrušit (nedojde ke změně stavu objednávky a pouze se odstraní rezervace). Pro externí sklady můžete i zvolit, zda dojde k ponížení skladu.

Toto tlačítko najdete i v detailu skladu na tabu Skladová zásoba.

Slevy pro partnery

Přidali jsme nový typ ceníku – Partnerský slevový ceník. Tento ceník se chová totožně jako standardní Slevový ceník (včetně možnosti nastavit dobu platnosti), ale používá se pouze ve spojení s Partnerským klubem.

V nastavení Partnerského klubu tak přibylo na tabu Cenová pravidla nastavení „Použít slevový ceník“, pomocí kterého přiřadíte do daného partnerského klubu předem vytvořený Partnerský slevový ceník.

Jednotlivé kluby, které mají ceník nastaven, můžete vidět i v detailu Partnerského slevového ceníku, kde je můžete i editovat (tab Partnerské kluby).

Weby – automatické omezení plateb pro elektronické produkty

Pokud si zákazník na webu koupí elektronický produkt (produkt, který se doručuje elektronicky, například dárkový poukaz), systém automaticky omezí platební metody, které budou dostupné v pokladně – nově se budou nabízet pouze platby předem, a nikoliv takové metody, které nelze z principu elektronického doručení použít (dobírka, faktura, platba/karta při odběru, HomeCredit).

Comgate – odložená platba

Pro platební bránu Comgate jsme přidali nové platební tlačítko „Odložená platba“ (Platimpak.cz). Více informací najdete například zde https://www.comgate.cz/cz/blog/odlozena-platba-na-platebni-brane-comgate.

Zásilky – možnost zadat hmotnost zásilky

V editaci zásilky či při jejím ručním zakládání je nyní dostupné pole Hmotnost“. Do tohoto pole můžete doplnit celkovou hmotnost zásilky, jestliže se liší od součtu hmotností jednotlivých produktů z objednávky.

Pokud zde hmotnost zadána není, pošle se standardně součet hmotností jednotlivých produktů. Pokud je hmotnost nulová, pošle se 1 kg.

Produktové feedy – omezení na kategorie a formát XLSX

Pro produktové feedy jsme přidali nové nastavení – můžete specifikovat kategorii produktů (ze Stromu kategorií), která se bude pro daný feed brát jako kořenová. Do feedu se tedy dostanou pouze produkty z této kategorie a jejích podkategorií.

Dále jsme přidali nový typ souboru pro produktové feedy – nově můžete pracovat s formátem XLSX. Zákazníci si tak budou moci stáhnout excel s informacemi o vašich produktech.

Produkty – odstranění kontroly EANů

Upravili jsme validaci pro pole EAN na kartě produktu. Nově je možné zadat i nevalidní EAN, systém pouze zobrazí informační hlášku, že se nejedná o validní EAN. Totožně se systém zachová při importu produktů, kde se ve zprávách z dávkové úlohy zobrazí varování o nevalidním EANu.

Jedná se o změnu, kteoru děláme, jelikož spousta používaných EAN čísel neodpovídá přesně očekávanému formátu, což by mohlo zbytečně blokovat zpracování.

Úpravy v Objednávkách a opravných daňových dokladech

Do aplikace Objednávky jsme přidali dva nové sloupce – „Vydané slevové poukazy“ a „Aplikovaný slevový poukaz“. V těchto sloupcích budou zobrazeny kódy slevových poukazů, které se k dané objednávce vztahují. Nad sloupci je možné i filtrovat. Sloupce jsou ve výchozím nastavení skryty, takže si je musíte zobrazit, pokud je chcete používat (kliknout pravým tlačítkem na název libovolného zobrazeného sloupce -> Sloupce).

Do aplikace Opravné daňové doklady jsme přidali sloupec „Vrácená částka (bez daně)“. Hodnoty jsou dostupné i pro objednávky zpětně.

Slevy – doplnění účetní identifikace

Do nastavení slevy (modul Ceny) jsme doplnili pole „Účetní identifikace“, kde si můžete nastavit informaci, kterou chcete pro slevu přenášet do svého účetnictví.

Samotný přenos je nutné zajistit v exportní šabloně (obvykle pro objednávky nebo faktury).

Přehledy – doplnění informací o nákupních nákladech

Do aplikace Rekonciliace v modulu Přehledy jsme přidali sloupce pro náklady produktů v domácí měně (s DPH, bez DPH, DPH) a domácí měnu. Sloupce jsou ve výchozím nastavení skryty, takže si je musíte zobrazit, pokud je chcete používat (kliknout pravým tlačítkem na název libovolného zobrazeného sloupce -> Sloupce).

Sklady – vyloučení z dostupného množství

Pro sklady jsme přidali nové nastavení – nyní je možné konkrétní sklad vyloučit z dostupného (prodejného) množství na webu, ale zobrazovat počty naskladněných kusů v rámci webu. Například tedy můžete na webu zobrazit, kolik kusů produktu se nachází na prodejně, přičemž se ale bude jednat pouze o informaci pro zákazníka (produkt z této prodejny nebude možné přes e-shop nakoupit).

Úprava dávkových úloh

Upravili jsme dávkové úlohy a zprávy z nich. Nově jsou zprávy přehlednější, jelikož jsme přidali nový typ zprávy – Varování. Pokud tedy například import produktů doběhne s varováním, znamená to, že proběhl úspěšně, ale je potřeba zkontrolovat log úlohy a podívat se, u kterých produktů se vyskytlo nějaké varování.

BizBox
BizBox

BizBox je online platforma, která zajišťuje kompletní správu vašeho e-shopu: samotné vytvoření online obchodu, nadefinování produktů i marketingových kampaní, tvorbu objednávek, následnou evidenci plateb a celkové vyúčtování. Vše naprosto přehledně na jednom místě.